Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η μετάβαση στη βιωσιμότητα δεν είναι πλέον επιλογή αλλά μονόδρομος για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της εποχής

Το Synesgy αποτελεί ένα παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών βιωσιμότητας προμηθευτών με πληροφορίες που συνεχώς ενημερώνονται προσφέροντας εξειδικευμένες διαδικασίες ανά χώρα.

Μέσω του Synesgy μπορείτε να:

  1. Αξιολογήσετε το επίπεδο βιωσιμότητας των προμηθευτών σας και της εταιρείας σας
  2. Εντοπίσετε τα δυνατά σημεία και τα περιθώρια βελτίωσης για να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά μέσω του Action Plan
  3. Πιστοποιήσετε τον βαθμό βιωσιμότητάς σας με πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρηματικούς εταίρους
  4. Δημοσιεύσετε το πιστοποιητικό στο website της επιχείρησής σας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  5. Δεσμευτείτε για την βιώσιμη εξέλιξη της επιχείρησής σας και στην συμμόρφωση με τα ESG κριτήρια

 

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης ενός ποιοτικού-ποσοτικού ερωτηματολογίου, στο τέλος του οποίου, θα έχετε μια συνοπτική βαθμολογία της ESG απόδοσής σας με βάση τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει.

 

Η μεθοδολογία Synesgy βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, όπως το Global Reporting Initiative, το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών, το Carbon Disclosure Project και τον Κανονισμό Taxonomy της ΕΕ. Η πλατφόρμα επωφελείται από τη συνεργασία με τον Οργανισμό Πιστωτικών Αξιολογήσεων του Ομίλου, CRIF Ratings, ο οποίος έχει αναπτύξει τη δική του μεθοδολογία ESG την οποία ενσωματώνει εδώ και χρόνια στην αξιολόγηση των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λάβετε την ESG πιστοποίησή σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας