Αξιολογήστε την ESG απόδοσή σας σήμερα

Αποκτήστε πρόσβαση στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικής διακυβέρνησης επιδόσεις της εφοδιαστικής σας αλυσίδας και της εταιρείας σας μέσω της παγκόσμιας ψηφιακής πλατφόρμας Synesgy.

Εγγραφή στη πλατφόρμα

Η αγορά προχωράει τάχιστα στην ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων. Εσείς, είσαστε έτοιμοι;

Το ESG βρίσκεται στο επίκεντρο των ρυθμιστικών πλαισίων παγκοσμίως. Με το Synesgy μπορείτε να αξιολογήσετε την εταιρεία σας βάσει των ESG κριτηρίων ώστε να επιδείξετε μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία στην αγορά

Η μετάβαση στη βιωσιμότητα δεν είναι επιλογή, καθώς το ESG αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους επενδυτές και τους καταναλωτές. Το Synesgy δίνει προτάσεις βελτίωσης προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της ESG στρατηγική σας

Εξασφαλίστε την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

Globe

Εφαρμογή της κοινής διαδικασίας που υπάγεται στις αρχές ESG για όλες τις εταιρείες

Wired Gradient 1683 Recycling

Αξιολόγηση του βαθμού βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω ενός επικαιροποιημένου συστήματος παρακολούθησης

Wired Gradient 966 Privacy Policy

Αποκτήστε διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική σας αλυσίδα μέσω εργαλείων παρακολούθησης

Wired Gradient 926 Roadblock

Πρόληψη των λειτουργικών κινδύνων δυσφήμισης που προκύπτουν από δραστηριότητες της εταιρείας ή/και των προμηθευτών σας

Αξιολογήστε την εταιρική σας βιωσιμότητα

Wired Gradient 1021 Rules

Αξιολόγηση του βαθμού βιωσιμότητας της εταιρείας σας σε σχέση με τον κλάδο

Wired Gradient 245 Edit Document

Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τη λήψη βαθμολογίας Synesgy και πιστοποιητικού ESG

Wired Gradient 1092 Applause

Παροχή προτάσεων βελτίωσης σε τομείς ESG προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας

Wired Gradient 11 Link Unlink

Κοινοποίηση του πιστοποιητικού ESG στο επίσημο website της εταιρείας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

   Our Clients

Our Clients Synesgy

       

Read the latest ESG News

Εθνικός Κλιματικός Νόμος

Read more

ESG Βαθμολογία: μια λίστα ελέγχου των πιο σημαντικών Δεικτών Επίδοσης (KPIs)

Read more

Synesgy x Loux: "Shaping a Sustainable Future Together!"

Read more

   Trust an Award Winning Service

Untitled (2000 X 600 Px) (1)

The Synesgy Benefits

        Our Memberships