Αξιολογήστε την ESG απόδοσή σας σήμερα

Αποκτήστε πρόσβαση στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικής διακυβέρνησης επιδόσεις της εφοδιαστικής σας αλυσίδας και της εταιρείας σας μέσω της παγκόσμιας ψηφιακής πλατφόρμας Synesgy.

Η αγορά προχωράει τάχιστα στην ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων. Εσείς, είσαστε έτοιμοι;

Το ESG βρίσκεται στο επίκεντρο των ρυθμιστικών πλαισίων παγκοσμίως. Με το Synesgy μπορείτε να αξιολογήσετε την εταιρεία σας βάσει των ESG κριτηρίων ώστε να επιδείξετε μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία στην αγορά

Η μετάβαση στη βιωσιμότητα δεν είναι επιλογή, καθώς το ESG αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους επενδυτές και τους καταναλωτές. Το Synesgy δίνει προτάσεις βελτίωσης προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της ESG στρατηγική σας

Εξασφαλίστε την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

World

Εφαρμογή της κοινής διαδικασίας που υπάγεται στις αρχές ESG για όλες τις εταιρείες

Foglia

Αξιολόγηση του βαθμού βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω ενός επικαιροποιημένου συστήματος παρακολούθησης

Consumatori

Αποκτήστε διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική σας αλυσίδα μέσω εργαλείων παρακολούθησης

Alt

Πρόληψη των λειτουργικών κινδύνων δυσφήμισης που προκύπτουν από δραστηριότητες της εταιρείας ή/και των προμηθευτών σας

Αξιολογήστε την εταιρική σας βιωσιμότητα

Assicurazioni

Αξιολόγηση του βαθμού βιωσιμότητας της εταιρείας σας σε σχέση με τον κλάδο

Coccarda

Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τη λήψη βαθμολογίας Synesgy και πιστοποιητικού ESG

Προτάσεις Βελτίωσης (1)

Παροχή προτάσεων βελτίωσης σε τομείς ESG προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας

Κοινοποίηση Στο Website

Κοινοποίηση του πιστοποιητικού ESG στο επίσημο website της εταιρείας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης