Cribis 22 05 Visualhero Achicirivolgiamo (1)

Synesgy - Μικρομεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Ασφαλιστικές Εταιρείες

Το Synesgy αναπτύχθηκε για τη μέτρηση της βιωσιμότητας των εταιρειών, των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών στα πλαίσια των ESG κριτηρίων (Περιβαλλοντικού, Κοινωνικού, Διακυβέρνησης).

Η πλατφόρμα επιτρέπει την εύκολη και άμεση πρόσβαση από όλες τις εταιρείες παγκοσμίως. Το ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της βιωσιμότητας είναι προσαρμοσμένο στις κανονιστικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις της χώρας που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Icona PMI Smes

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι προμηθευτές των μεγάλων εταιρειών καθίσταται αναγκαίο να είναι βιώσιμες και να τηρείται η δέουσα επιμέλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η παρακολούθηση της βιώσιμης ανάπτυξής τους  αποτελεί προτεραιότητα για τις εταιρείες που θέλουν να έχουν μια οφέλιμη συνεργασία μαζί τους αλλά και να εδραιώσουν μια αποτελεσματική διαδικασία εφοδιασμού για την εταιρεία τους.

Παράλληλα, για να μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται στους ESG κανονισμούς. Οι τράπεζες, πλέον, λειτουργούν με βάση τους κανόνες της «βιώσιμης χρηματοδότησης».

Το Synesgy δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και ιδίως στις ΜΜΕ, να αξιολογήσουν το βαθμό βιωσιμότητάς τους, εντοπίζοντας τα δυνατά σημεία και τα περιθώρια βελτίωσής τους ώστε να σχεδιάσουν μια βιώσιμη πορεία, για να γίνουν όλο και πιο ανταγωνιστικές στην αγορά.

Icona Aziende

Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ESG εξελίχθηκε από το να είναι απαραίτητη για τις μεγάλες εταιρείες στο να είναι πλέον υποχρεωτική.

Για τους ηγέτες της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αγορά και οι παγκόσμιοι και ευρωπαϊκοί κανονισμοί απαιτούν την παρακολούθηση και τη διαχείριση της βιωσιμότητας των προμηθευτών τους υπό το πρίσμα  συγκεκριμένων ρυθμιστικών πλαισίων  βιώσιμης ανάπτυξης  προκειμένου να χαίρουν καρποφόρες συνεργασίες μαζί τους.

Μέσω της πλατφόρμας Synesgy, ο επικεφαλής της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να αναλύσει την κατάταξη των προμηθευτών του από όλο τον κόσμο βάσει των δεικτών επιδόσεων ESG. Με αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την Έκθεση Βιωσιμότητας του. Το Synesgy βασίζεται στην συλλογή των ESG δεδομένων και σε συνδυασμό με διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων σε παγκόσμιο επίπεδο.   

Icona Bancheassicurazioni

Από το 2022, η European Banking Authority (EBA), έχει θεσπίσει τον Δείκτη Πράσινου Ενεργητικού (Green Asset Ration – GAR), που απεικονίζει τον βαθμό ευθυγράμμισης με τον Κανονισμό Taxonomy της ΕΕ για χρηματοδότηση και επένδυση των στοιχείων του ενεργητικού σε βιώσιμες δραστηριότητες.

Η αξιολόγηση ESG, τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθιστάται ένα κρίσιμο και καθοριστικό στοιχείο των χρηματοοικονομικών εκτιμήσεων από τους επενδυτές, τις ρυθμιστικές αρχές και τις εταιρείες.

Η αξιολόγηση ESG, μέσω της πλατφόρμας Synesgy, πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που επιτρέπει στους χρηματοπιστωτικούς φορείς να κατευθύνουν τις στρατηγικές δανεισμού σε πιο βιώσιμες, υπεύθυνες και διαφανείς εταιρείες.

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση και η πιστοποίηση των εταιρειών, όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά σε θέματα σχετικά με τη βιωσιμότητα, την κοινωνική μέριμνα και την εταιρική διακυβέρνηση.